𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗦𝗘𝗧 𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗢𝗕𝗥𝗔 𝗫𝗟 𝗦𝗣𝗘𝗘𝗗

– Bộ gậy dành cho người mới chơi.
– Trọng lượng nhẹ, dễ đánh giúp bạn tập trung vào việc tập luyện hơn, đồng thời tăng thêm niềm đam mê.
– Bộ gậy bao gồm :
+ Gậy Driver Cobra 10.5 độ
+ Gậy Fairway Cobra #3
+ Gậy Rescue Cobra #4
+ Gậy BG Iron Cobra từ 6 – P, S
+ Gậy Putter Cobra

 


—————————–
⛳️Sản phẩm hiện có tại 𝙻𝙸𝙾𝙽 𝙶𝙾𝙻𝙵 Shop.
𝐆𝐈Á 𝐋𝐔Ô𝐍 𝐓Ố𝐓 𝐭ạ𝐢 𝐋𝐈𝐎𝐍 𝐆𝐎𝐋𝐅
Quý khách truy cập tại www.liongolf.vn
Hotline: 𝟎𝟗𝟒 𝟗𝟖𝟎 𝟐𝟓𝟑𝟔

Product

Club set

Brand

King Cobra

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗦𝗘𝗧 𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗢𝗕𝗥𝗔 𝗫𝗟 𝗦𝗣𝗘𝗘𝗗”

Your email address will not be published.